Oznake tretiranih semen po ESA

Besedilo navodil za varno uporabo Evropskega združenja za semena (ESA)

Ta semena so zaščitena v skladu z dogovorjenim standardom kakovosti za panogo. Za lastno varnost in zaradi zaščite okolja je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe:

Na splošno

 • Obdelanih semen ne uporabljajte za prehrano ljudi ali živali ali za predelavo.
 • Hranite zunaj dosega otrok, živine in divjih živali. Z zapakiranimi semeni ravnajte previdno.
 • Izogibajte se stiku s kožo in dihali in nosite ustrezno zaščitno opremo pri ravnanju s semeni in pri čiščenju opreme.
 • Pred obroki in po delu si umijte roke in izpostavljeno kožo.
 • Odstranite vsa razsuta semena. Obdelana semena naj ne pridejo v stik s površinsko vodo.

Pred sejanjem

 • Izogibajte se izpostavljenosti prahu pri odpiranju vreč s semeni in med polnjenjem ali praznjenjem sejalnice.
 • Izogibajte se prenašanju prahu iz vreč s semeni v sejalnico.
 • Predhodno obdelanih semen ne obdelujte z dodatnimi izdelki.

 

Pri zunanjem sejanju

 • Pri uporabi pnevmatske sejalnice usmerite prah od obdelanih semen na površino prsti ali v prst skozi deflektorje.
 • Sejajte s priporočeno hitrostjo sejanja. Za zaščito ptic in sesalcev morate semena prekriti s plastjo prsti, tudi na koncu vrst.

Po sejanju

 • Ne puščajte praznih vreč ali ostankov obdelanih semen v okolju. Zavrzite jih v skladu z lokalno zakonodajo.
 • Prepričajte se, da so ostanki obdelanih semen pospravljeni nazaj v svoje prvotne vreče in ne uporabljajte praznih vreč v nobene druge namene.