Ravnanje s semenom

Seme je živ organizem. Nepravilno rokovanje in skladiščenje lahko drastično zmanjša njegovo kalivost. Priporočljivo je, da se seme  uporabi najkasneje v dveh letih od nakupa. Pri skladiščenju semena so priporoča naslednje:

Temperatura

Visoka temperatura in vlaga lahko znižata energijo in kalivost semena. Zaradi tega se mora seme skladiščiti v hladnem in suhem prostoru, kjer ni možnost dostopa sončne svetlobe. Priporočljivo je skladiščenje v hladilnih omarah s kontrolirano vrednostjo vlage.

Nerazkužena semena in razkužena semena s fungicidno oblogo se skladišči pri 15°C. Seme ki je nakaleno ali razkuženo z insekticidno oblogo se skladišči pri temperaturi 5°C ali manj. Generalno gledano, znižanje temperature za vsakih 5°C, podvoji obstojnost semena.

Nakaleno seme

Nakalevanje je proces, ki privede seme do točke, ko se prebudi in prične s kalitvijo. Nakalevanje je proces, ki omogoča rast v bolj stresnih razmerah oz. rezultat je bolj izenačen razvoj sejančkov. Ker je nakalevanje proces, ki zmanjša »rok uporabe« semena, se mora to seme uporabiti v istem letu.

Priporočljivo je skladiščenje pri temperaturi 5°C. Priporočljivo je, da se opravi analiza kalivosti v 6 mesecih po nakalevanju in po tem vsake 3 mesece.

Rokovanje

Seme se ob grobem rokovanju lahko poškoduje. Seme ima trdo, toda krhko ovojnico, ki ščiti živ organizem v njem. Semena koruza, graha in fižola so zelo občutljiva na grobo rokovanje, kjer se vreče ali škatle ne smejo metati na skladiščne ali prodajne police. Ob grobem rokovanju lahko ovojnica semena poči kar za posledico privede nepravilno kalitev oz. seme ne kali.

Analiza semena

Priporočamo, da se analiza semena opravi v laboratorijih, ki so akreditirani in delujejo po pravilih ISTA. Rezultati kalivosti na polju ali rastlinjaku lahko odstopajo od rezultatov pridobljenih v laboratoriju.