Kaj je hibrid?

Hibrid ali križanec je potomec dveh čistih starševskih linij, vendar je vsak od njiju z različno dedno zasnovo. Vsaka linija je čista (homozigotna), križanec ki je potomec/produkt staršev pa je heterozigoten. Potomce označujemo z oznako F1. Pridelek iz tega semena je višji/enoto, izenačen, bolj kakovosten. Prav tako so lahko hibridi manj občutljiv na bolezni, škodljivce in ostale abiotične strese iz okolja, v kolikor so bili namensko žlahtneni za točno določen namen.

Metoda hibridizacije je poznana že desetletja, uporabljala se je že pred časom druge svetovne vojne in je naravni proces, kako pridobiti izboljšane lastnosti določenega kultivarja, ki prinaša ekonomske in prehrambene koristi za potrošnika po drugi strani pa zaščiti razvijalca hibrida pred nepooblaščenim razmnoževanjem semena.

Podjetje CABO d.o.o. distribuira hibride in sorte, ki so bili razviti po konvencionalnih metodah žlahtnenja preko križanja in/ali rekombinacij.

Semenska pridelava je bila organizirana v naravnem okolju v skladu z zakoni in pravili, ki veljajo v semenski pridelavi vrtnin.