Kaj je kultivar (sorta)?

Kultivar je z namenskim izborom (selekcijo) vzgojena rastlina, ki ima želene uporabne lastnosti. Selekcija je ena izmed najstarejših tehnik pridobivanja novih kultivarjev. Kultivar s svojimi določenimi lastnostmi ima svoje ime in se tako loči od vseh ostalih kultivarjev. Za ohranitev kultivarja je pomembna kvalitetna vzdrževalna selekcija in semenska pridelava, ki ohranja kultivar enak v svojih lastnostih od nastanka dalje.

Kultivarji, že stoletja in tisočletja, predstavljajo osnovo za organizirano rastlinsko proizvodnjo, predstavljajo pa tudi osnovo žlahtniteljem za razvoj novih kultivarjev in hibridov.