O podjetju

CILJI

  1. zagotoviti izbor semena in ponuditi pravi uspeh vsem pridelovalcem sadik in vrtnin, tako velikim, ki pridelujejo za večje porabnike vrtnin (supermarkete, velike trgovske verige, menze) in industrijo, kot za majhne, ki imajo svojo tržno nišo s specializiranimi hibridi ter produkti
  2. zagotoviti seme vrtnin, iz katerega bo pridelana bolj zdrava, hranljiva in okusna hrana
  3. zagotoviti zmanjšanje potreb po fitofarmacevtskih sredstvih tekom vegetacije
  4. povečati produktivnost in obstojnost samih sort ter hibridov
  5. implementiranje novih tehnologij in tehnik  pri pridelovanju vrtnin

 

POSLANSTVO PODJETJA

Poslanstvo podjetja je inovativnost osredotočena na svetovanje, raziskovanje in zastopanje perspektivnih semenarskih znamk in hiš, ki imajo v svojem produktnem portfelju in viziji razvoja učinkovit, zanesljiv in perspektiven izbor hibridov in sort vrtnin.

Osredotočeni smo na program semena vrtnin za tržne pridelovalce, kjer preko poskusnih mest širom Slovenije, prepoznavanjem zahtev pridelovalcev in trga organizirano delujemo.

Podjetje med drugim zastopa in dobavlja semena vrtnin:

Distribuiramo hibride in sorte, ki so bili razviti po konvencionalnih metodah žlahtnenja preko križanja in/ali rekombinacij.

Semenska pridelava je bila organizirana v naravnem okolju v skladu z zakoni in pravili, ki veljajo v semenski pridelavi vrtnin.